Vi stiller lag i divisjon 1, 2 og 3, og tar ut tropper til kampene på mellom 12 og 15 spillere (slik at vi tåler noen forfall).

Vårt mål er at alle lagene skal hevde seg og at spillerne på alle lag skal både få utfordringer, oppleve mestring og ha det gøy. Vi har mange gode og ivrige spillere i gruppa, og vårt inntrykk er at alle gjør så godt de kan (i hvert fall nesten hele tida). Klubben ønsker at de lagene som meldes på skal treffe nivået i divisjonene og at spillerne ikke skal være låst til et lag, men kunne rotere. Derfor har vi delt inn i lag for de tre første kamprundene (så det skal være mulig å planlegge), og dere vil se at spillere roterer. Vi tenker at det er mange flere spillere enn det er rom for, som kan spille i de ulike divisjonene. Vi har satt sammen lag vi håper treffer nivået i divisjonene og kan hevde seg.

NB: Lagene er altså ikke delt inn i 3 nivåer etter ferdighetene på spillerne. Det er umulig å lage en slik rangering og spillerne vil rullere også i det videre.

I vedlagte regneark så er hver kamp satt opp slik at alle ser når og hvor de skal møte. Dersom din gutt ikke kan stille så ta kontakt med ansvarlig foreldretrener. Husk å alltid melde fra dersom du ikke kan stille. Det er ansvarlig foreldretrener som står oppført på hver kamp som skal ha beskjed! Det er en egen arkfane med telefonnummer til foreldretrene. Send sms så tidlig som mulig dersom din gutt ikke kan stille på kamp. Kampene vil også kalles inn på Spond. Bruk kommentarfeltet her til praktiske ting som f.eks å avtale skyss.

Kampfordeling vår 17 v1.1