5. februar 2019 ble det avholdt årlig møte i Årvolll IL barne- og ungdomsfotball. Sakspapirene til møtet ligger her. De fremlagte sakene ble vedtatt.

Fra årsberetningen fremkommer det at også i 2018 har vært mye god fotballaktivitet blant 601 medlemmer. Vi har tilbud på både gutte- og jentesiden i alle årsklasser fra 2013-årgangen til junior. I 2018 har vi tatt i bruk Tonsenhagen idrettspark og fått en utstyrsavtale med G-Max Storo. 2018-regnskapet endte med et overskudd på 125.000 kroner. For 2019 budsjetteres et resultat rundt 0 og med sum driftskostnader på 3,6 millioner kroner.

Treningsavgiftene for 2019 er justert til:
6-7 år: 1500 kroner
8-12 år: 2100 kroner
13-14 år: 4600 kroner
15 år og eldre: 5100 kroner

Styret for 2019 er:
Pål Molander
Odd Arne Fagerheim
Hege Fosser Pedersen
Eva Ler Nilsen
Jarle Henriksen
Tor Olav Rui
Adam Bjørhovde Manaf
Audun Sanderud
Sveinung Ørjansen