Her følger ny laginndeling for Årvoll G09, som gjelder fra august og ut sesongen.

Laginndeling_høst_2016