Fotballforbundet har laget en brosjyre som heter “Velkommen!”. Den er tilgjengelig på fire ulike språk. Se også denne artikkelen om medlemskontingent og treningsavgift i Årvoll.

For at klubben skal fungere så er vi avhengig av at spillerne våre er registrert og betaler medlemskontingent og treningsavgift. I et vanlig år følger vi følgende årshjul for disse:

FEBRUAR:
Foresatte vil motta faktura for medlemskontingent fra hovedforeningen i Årvoll IL. Foresatte vil også motta faktura for treningsavgift Barne- og ungdomsfotballen i Årvoll IL.

MARS:
Alle hovedlagledere på alle årsenheter vil motta lagslister over hvem som har betalt både medlemskontingent og treningsavgift. Disse listene samordnes med totalt antall spillere som deltar i trening og i kamp.

APRIL
Foresatte til spillere som ikke har betalt kontingent og / eller treningsavgift vil motta en purring. Spillere som er innmeldt i klubben inkluderes i betalingsrunden. Spillere som ikke har betalt kontingent og / eller treningsavgift før 01.05 vil ikke kunne delta på Årvoll Ils kamper – serie- og turneringsspill i vår og sommer sesongen.

MAI
Alle hovedlagledere på alle årsenheter vil motta lagslister over hvem som har betalt både medlemskontingent og treningsavgift. Disse listene samordnes med totalt antall spillere som deltar i trening og i kamp.

JUNI
Foreldre/foresatte til spillere som ikke har betalt kontingent og / eller treningsavgift vil motta en purring. Spillere som er innmeldt i klubben inkluderes i betalingsrunden. Spillere som ikke har betalt kontingent og / eller treningsavgift før 20.08 vil ikke kunne delta på Årvoll Ils kamper – serie- og turneringsspill i høstsesongen.

AUGUST
Alle hovedlagledere på alle årsenheter vil motta lagslister over hvem som har betalt både medlemskontingent og treningsavgift. Disse listene samordnes med totalt antall spillere som deltar i trening og i kamp.

BETALINGSVILJE OG BETALINGSEVNE.
Det oppfordres til å overholde betalingsfrister. Foreldre / foresatte som sliter med betalingsevne oppfordres til å benytte seg av økonomiske støtteordninger. Mht. slike ordninger henviser vi til NAV-systemet. Det viktigste er å si i fra om betalingsvansker til hovedlagleder eller en trener på lagenheten som man kjenner. ALLE har betalingsvansker – innimellom. Total stillhet og / eller ignorering er noe helt annet.