Årvoll fotball er en del av Årvoll Idrettslag. For å kunne spille fotball må man være medlem i Årvoll IL og ha betalt medlemskontingent til klubben. I tillegg må det også betales en treningsavgift.

Medlemskontingent for 2017 er for spillere:
6 – 16 år, 450 kroner
17 år og eldre, 600 kroner

Treningsavgift for 2017 er for spillere:
6 – 7 år, 1450 kroner
8 – 12 år, 1800 kroner
13 år og eldre, 4000 kroner

Faktura for medlemskontingent og treningsavgift blir sendt ut som vedlegg til en e-post. Denne fakturaen kan du enten betale i din bank eller du kan betale på “Min idrett“. For mer informasjon om “min idrett” kan du trykke her. Buypass står som betalingsmottaker for både treningsavgift og medlemskontingent. De som velger å betale via nettbank og ikke på Min idrett, må påse at de oppgir korrekt KID-nummer og at betalt beløp stemmer overens med hver enkelt faktura.

På Min idrett er det også mulig å melde seg på enkelte ekstra tilbud som klubben gir, slik som fotballfritidsordningen TelenorXtra og Tine fotballskole.

NB: Det er lov å prøve seg et par ganger på treninger før man melder seg inn i klubben. Men alle som har bestemt seg for å være med på fotballen og som skal spille kamper må ha betalt både medlemskontigent og treningsavgift.

Hva går pengene til?
Treningsavgiften går til å dekke nødvendige utgifter som vi må ha for å kunne tilby spillerne et tilbud:

  • Avgift for seriespill, forsikring, deltakelse i fire årlige turneringer, utgifter til avslutning eller sosiale tiltak
  • Innkjøp av drakter, vester og annet utstyr
  • Drift og vedlikehold av fotballbanene våre
  • Drift og vedlikehold av klubbhuset
  • Innkjøp av ulike typer mål, kjegler og annet utstyr
  • Subsidiering av påmeldingsavgift til Fotballskolen
  • Gjennomføring av lørdagstrening slik at disse er åpne og gratis for alle
  • I ungdomsfotballen dekker avgiften også kostnader for trenere
  • Utdanningstiltak, herunder klubbutvikling, dommer- og trenerutdanning