Oslo fotballkrets har levert sin «ønskeliste» for 2017-budsjettet til Byrådet og partiene i Bystyret. Kunstgress på Disen-banen (grusbanen ved badedammen) er prioritert som nummer 1 på lista over bevilgninger til rehabilitering og bygging av kunstgressbaner. Oslo fotballkrets skriver at deres liste er avstemt prioriteringene til Idrettsavdelingen i Bymiljøetaten og Oslo Idrettskrets.

Pål Molander, styreleder for barne- og ungdomsfotballen i Årvoll, sier: «Dette er en strålende, og forventet, nyhet. Vi har over tid jobbet strategisk for å nå opp i prioriteringsdiskusjonene, og har bl.a. hatt møte med byråden om denne saken. Så vi har meget godt håp om at nytt kunstgressdekke på grusbanen står klart i løpet av 2017. Neste milepæl vil bli kommunens budsjettbehandlingen i høst. Vi retter en stor takk til idrettskretsen og fotballkretsen som begge har satt oss på toppen av sine prioriteringslister. Med kunstgress på 7’er-banen, nytt kunstgress på Årvollbanen og forhåpentligvis kustgressdekke på grusbanen i løpet av få år kan man trygt si at Årvoll IL har vind i seilene på anleggs-siden! Og det trenger vi med over 700 aktive spillere og over 80 påmeldte lag i seriesystemet.»