Kompetanselørdag 2016Lørdag 9.4.16 inviteres det til kompetanselørdag for trenere og støtteapparat. Vi starter opp på Årvoll gård klokken 10:00 og har satt sammen et godt program. Se invitasjonen til venstre. Påmelding gjøres ved å fylle ut påmeldingsskjemaet.

Program for dagen

09.45-10.00 Registrering og kaffe

10.00-10.30 Velkommen og informasjon om nyheter, prioriteringer og utviklingsarbeid i klubben
v/ styreleder Pål Molander, Årvoll IL barne- og ungdomsfotball

10.30-11.15 Skoleringsplaner i barnefotballen og ungdomsfotballen – treningsøkta.no
v/ Anders Ravndal, NFF

11.15-11.30 Pause

11.30-12.15 Hvordan fikk det til i barnefotballen i Bryne?
v/ Alf Ingve Berntsen, Bryne

12.15-12.45 Slik får vi det til i barnefotballen i Årvoll – hvordan jobber vi på G05?
v/ Lars Roar Johansen og Rino Prent, Årvoll

12.45-13.45 Lunsj

13.45-14.00 Kort om Oslo fotballkrets – hva prioriterer vi og hva betyr dette for klubbene?
v/ styreleder Kenneth Eriksen, OFK

14.00-15.00 Nyvinninger og arbeidsform i klubben vår inkl. diskusjon og innspill fra salen
v/ daglig leder Asbjørn Havnen og representantene fra styret Elin Handeland/ Odd Arne Fagerheim/Pål Molander, Årvoll

  • Slik gjør vi det i Årvoll – hovedlagleders rolle og daglig leders rolle
  • Adminstrative verktøy (KlubbAdmin/Min idrett og FIKS)
  • Betalingsrutiner og konsekvenser ved manglende betaling
  • Websidene – vår informasjonskanal

15.00-15.15 Pause

15.15-16.00 Hvorfor lykkes vi i ungdomsfotballen i Bryne?
v/ Alf Ingve Berntsen, Bryne

16.00-16.30 Slik får vi det til ungdomsfotballen i Årvoll – hvordan jobber vi på G02/03?
v/ Svein Aaserud og Kjell Sverre Hansen Wold, Årvoll

16.30-17.30 Paneldebatt: Flest mulig, lengst mulig, best mulig – utfordringer i ungdomsfotballen
Kjell Sverre Hansen Wold, Mats Hjertum, Alf Ingve Berntsen, Svein Aaserud, Werner Grini og Pål Molander
Ordstyrer: Kenneth Eriksen, styreleder OFK

17.30-? Pizza og noe skummende etterfulgt av sosial omgang og gamle røverhistorier