Trener 1 kurs langrenn oppstart helgen 7-9 okt 2016

Oslo Skikrets inviterer til Trener 1 kurs på 45 timer, hvor 1/3 er e-læring. Kurset er basert på mye praksis. Det retter seg mot trenere og ledere (min. 16 år) som tilrettelegger for langrennsaktivitet for barn i alderen 6-12 år. Dette er første trinn på Trenerløypa og gir grunnlag for høyere kurs i Trenerløypa eller for senere å fordype seg mer på denne aldersgruppen. Det vil være en gruppeeksamen på slutten for å prøve ut det en har lært. Det settes krav til minimum 75 % oppmøte.

Invitasjon og mer informasjon finner du her: invitasjon-trener-i-langrenn-oppstart-7-9-okt-2016