Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte tirsdag 24. april 2018 kl. 18:00 i klubbhuset til Årvoll IL, i Bård Skolemesters vei.

Dagsorden for det ekstraordinære årsmøtet:

  1. Valg av medlemmer til HS
  2. Valg av medlemmer til Gruppestyrer
  3. Valg av revisor
  4. Organisasjonsplan – revidert

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Medlem som ikke har betalt kontingent for 2018, har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

Saksdokumenter

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Årvoll Idrettslag
Ann-Karin Linnerud
Styreleder
(Sign.)