Det innkalles til årlig møte i barne- og ungdomsfotballen. Møtet avholdes 30. januar 2018 kl 18:00. På møtet behandles årsmelding og regnskap 2017, samt budsjett og treningavgifter for 2018. Det velges også nye medlemmer til styret. Eventuelle innkomne forslag blir også behandlet i møtet. Disse forslagene må være sendt til styret innen 5. januar 2018.