Du innkalles herved til årlig møte med etterfølgende medlemsmøte.

FREDAG 27. JANUAR 2017 KL. 19.00
ÅRVOLL I. L.’s KLUBBHUS

Dagsorden:

  1. Åpning og godkjennelse av innkallingen.
  2. Konstitusjon og valg av møteleder, sekretær og 2 til underskrive protokollen.
  3. Protokoll fra årsmøtet 2016.
  4. Beretning for året 2016.
  5. Regnskap for 2016.
  6. Innkomne forslag.
  7. Bevilgninger.
  8. Valg.

Forslag til årsmøtet må være Bjørn Oppberget, Veitvetsvingen 2 A, 0595 Oslo, i hende senest 23. januar 2017. Dette må være skriftlig. Årsregnskap og beretningen vil bli utlevert på årsmøtet.

Etter årsmøtet, er det medlemsmøte med bevertning på vanlig måte.

Vel møtt.

Årvoll I.L.’s Aldermannsliga

Bjørn Oppberget (leder)

Innkalling til årsmøte 2016