Treningssamling

Klubben arrangerer treningssamling på snø en gang i året. Alle fra 4. klasse og eldre kan være med. På samlingen er det fokus både på trening og det sosiale. Årets samling blir på Ilsetra ved Hafjell helgen 26.11 – 28.11.2021

    

Ilsetra, fra samlingen i 2019

I 2015 møtte vi Maiken Caspersen Falla i løypa under samlinga vår: