Covid-19: Arrangementer i hallen

Maks antall tilskuere:100

Vi har 100 merkede plasser på tribunen, og alle plasser er merket med tape der tilskuere skal sitte eller stå på for å holde pålagt avstand på 1 meter. Kun en person per merking, gjelder også familie. Kafeen ved tribunen har sitteplasser til 25 personer.

Registrering av deltakere og publikum ved arrangementer

For myndighetene er det viktig å kunne komme i kontakt med personer ved et eventuelt smitteutbrudd. Årvoll IL er derfor pålagt å gi kommunelege og helsemyndigheter lister over deltagere inkl. tilskuere ved våre arrangement, dersom det blir nødvendig. Alle vil derfor bli bedt om å registrere seg ved ankomst til hallen. Listene vil bli oppbevart i 10 dager, og deretter makulert.

Vis hensyn og hold avstand!

 

Om hallen

1.1.2019 åpnet Årvoll flerbrukshall. Hallen er Årvoll IL – håndball sin hjemmearena, og de fleste av våre hjemmekamper spilles der.

Håndballgruppa har ansvaret for driften av Årvoll flerbrukshall, på hverdager fra klokken 16.00 – 22.30 og i helgene. For å gjennomføre driften av hallen, som også er håndballen sin viktigste inntektskilde, er vi avhengig av frivillig innsats fra medlemmer og foresatte. Frivillighet er gruppas viktigste byggestein, og vi er avhengig av bidrag fra alle for å kunne tilby et godt aktivitetstilbud.

Det betyr at alle må være med på ca. 3-5 dugnader i hallen i løpet av et år. Dugnad vil bestå av å være tilsynsvakt, kioskvakt eller sekretariat, eller gjøre andre oppgaver i hallen.

Hver årsklasse skal ha en dugnadsansvarlig som setter opp vaktliste etter behov, og det forventes at alle stiller opp på sine vakter.

Aktivitet i hallen

Her finner du oversikt over aktivitet i hallen.

Der det ikke står noe, eventuelt står “LEDIG TID” er det mulighet for å få låne hallen for Årvoll sine grupper.

Fotball kontakter Asbjørn Havnen – daglig leder fotball
Andre grupper kontakter Bjørn Kenneth Muggerud– sportslig leder håndball