Årvoll IL Fotball Gutter 2012


 

Innetrening hver onsdag

Ett nytt årstrinn - 2012-generasjonen - er godt i gang med et liv i fotballen. Gutter født 2012 er igang med innetrening. Vi trener hver onsdag kl. 17.00 på Årvoll skole i lekesalen. Møt opp med poden og bli med i idrettslaget!

Velkommen til oss!

Fotball er Norges, Årvolls og Tonsenhagens største idrett. Vi starter opp med organisert fotball fra barna er fem år. Fotballen bygger på verdiene trygghet, glede, respekt og likeverd. Barne- og ungdomsfotball drives etter mottoet: ”Flest mulig, lengst mulig,...

Hovedlagleder
Siv Camilla Strøm – mob: 92160100

Fotballen er basert på frivillig innsats. Vi trenger mange foreldre som kan bidra på ulike måter for å skape et flott tilbud for barna våre født i 2012. I hver årsenhet trenger vi flere foreldre som kan stille som trenere på banen, men også foreldre som kan bidra med andre ting som administrasjon og planlegging, informasjon, dugnad, osv. Som frivillig skaper du et tilbud for eget barn, men du bidrar også til å skape et bedre lokalsamfunn.

Dersom du ønsker å bidra så ta kontakt med daglig leder i barne- og ungdomsfotballen Asbjørn Havnen tlf 400 43 181, e-post aarvollfotball@gmail.com.