Årvoll IL kunstgress har sin off. åpning på tirsdag 08.09. kl. 19.45. Alle Oslos «viktige» politikere kommer. Dette er en viktig markering for VIDERE framdrift på anleggsfronten. Vi er glade, men utålmodige videre.

Se plakat under.

I tillegg inviterer vi DERE – de viktigste: spillere og tillitsvalgte:

Lagenhetene  09 – 06, jenter og gutter  til «tirsdagstrening» fra 18.15 til 19.30 på kunstgresset.

o   Lagstrenerne organiserer. Banekart mht hvor lagenhetene skal trene på banen finner dere ved klubbhuset

o   ALLE skal ha Årvoll – drakter

o   Aldersgruppa deltar i off. åpning etterpå. 10 min med plassering på «gresstribune».

Alle de andre lagenhetene inviteres (om det ikke kolliderer med kamper – er dette et MUST) til åpning og etterfølgende A – kamp Årvoll IL – Korsvoll. Antrekk er Årvolldrakta og /eller Årvoll treningsoverdel. Flott om vi tillitsvalgte også stiller i treningsoverdel.

Vi sees til FEST!
Beste kunstgressbane