Bymiljøetaten er i gang med en konseptvalgutredning for Hovinbekken og Årvolldammen, som blant annet skal utrede gjenåpning av en bekk over Sletta og ned til badedammen på Årvoll. Flere er kritiske til at lokale interessenter og brukere av området ikke har blitt involvert i arbeidet. Bjerke bydel arrangerer et åpent møte om prosjektet på kulturloftet på Årvoll gård den 10. oktober kl 19:00 – 20:30. OBS: Møtet er utsatt, ny møtedato er 27. oktober kl 19:00. Dette grunnet forlenget frist på høringssvar fra Bymiljøetaten, som nå er 11. november.

Et utkast til konseptvalgutredning er ute til høring, og Årvoll IL har levert høringssvar Bymiljøetaten. I svaret presiserer vi at «Årvoll Idrettslag har hver dag, hele året gjennom, opptil 200 aktive barn i trening i disse arealene. I tillegg til egne medlemmer ser vi at barn og unge bruker områdene til blant annet ballspill, lek, skigåing og frisbee. Etter en gjennomgang i idrettslaget er vi sikre på at dette prosjektet vil forringe muligheten til aktivitet både for den organiserte og uorganiserte idretten og leken.»

Hele høringssvaret kan du lese her: uttalelse-apning-av-hovinbekken-og-badedammen-pa-arvoll