Det vil ikke bli fotballtrening i høstferien.
Vi kommer tilbake med informasjon om trening etter høstferien. Det er behov for bedre lysforhold for at treningen skal kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte og vi jobber med å finne en løsning for dette.
Vi ønsker alle en god høstferie!