Årvoll IL Fotball G 2004


Årvoll G04 har et seriøst treningsopplegg ledet av unge dyktige trenere. I 2019 har vi to lag i serien, ett lag i førstedivisjon og ett lag i tredjedivisjon. Ta kontakt med Petter Halvorsen (e-post Petter.Halvorsen@corporatecommunications.no eller telefon 994 85 263) hvis du har lyst til å spille hos oss.

 

Kontaktinformasjon
Rolle Navn Telefon E-post
Hovedlagleder Harald Halvorsen 92633493 halvorsen369@gmail.com
Utstyrsansvarlig Ingvild Evensen 40228484 ingvild_evensen@hotmail.com
Turansvarlig Tone Terum 95041441 tone.terum@gmail.com
Sosialansvarlig Kari Steen-Johnsen 90649417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Sosialansvarlig Hege Karlhaug 46470530 hkarlaug@gmail.com
Hovedtrener Mads Andre Ringvold 41558292 madsern1@gmail.com
Trener Mikkel Fjellhammer Martinsen 95227517 mikkel644@gmail.com
Trener Petter Halvorsen 99485263 Petter.Halvorsen@corporatecommunications.no
Trener Alfred Fidjestol 48254929 alfred.fidjestol@gmail.com
Trener Stian Sviggum 95260215 stian.sviggum@hotmail.com
Trener Ole Petter Nykaas 93264697 ole.nykaas@gmail.com
Trener Terje Vilno 91881309 Terje.Vilno@utdanningsforbundet.no
Trener Lars Kristiansen 46470530 hkarlaug@gmail.com
Trener Brynjar Jensen 91907505 brynja2801@osloskolen.no