Juletre-dekorasjon

Grafikk fra Länsstyrelsen i Jönköping, delt under Creative Commons lisens Attribution 2.0 Generic (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)