Årvoll fotballs verdidokument

Barne- og ungdomsfotballens visjon «FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG» er tufta på følgende grunnverdier: Alle er like mye verdt Trygghet og utfordringer + mestring = trivsel og utvikling Fair Play Klubben som sjef Frivillighet og identitet Alle er like mye...

Foreldrevettregler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler: Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både...