Årvoll IL fotball har inngått ny leverandøravtale med G-MAX Storo om levering av Craft-produkter de neste fem årene. Fotballgruppa har jobbet lenge med dette og er veldig fornøyde med innholdet i den nye avtalen og ikke minst produktene.

Daglig leder, Asbjørn Havnen, har gjort en strålende jobb med å legge til rette for utstyrsavtalen og har sammen med styrets nestleder Odd Arne Fagerheim laget et svært godt beslutningsgrunnlag for styret. På vegne av styret og klubben vil jeg takke dem begge for solid innsats, sier styreleder i Årvoll IL barne- og ungdomsfotball, Pål Molander.

Fra 23. november kjøper klubben alt utstyr på G-MAX Storo og ikke via Macron, som tidligere. Invitasjon til Årvoll handledager på G-Max Storo vil komme som informasjon neste uke.

Avtalen gir G-MAX Storo enerett til å selge Årvoll-produkter og Årvoll-kolleksjonen vil være tilgjengelig i et eget område hos G-MAX Storo. Den nye kolleksjonen, som er plukket ut av daglig leder og styret i fellesskap, inneholder et klart bredere utvalg av produkter enn tidligere – selvsagt med egen jentekolleksjon! G-Max Store er en svært solid aktør som garanterer at de til enhver tid har Årvollproduktene i butikken.

Styret har jobbet med en ny utstyrsavtale over lang tid. Vi har gått bredt ut i denne prosessen og vurdert mange muligheter, til og med egenimport fra Østen, sier Pål Molander. – Etter en helhetsvurdering er styret landet på at vi ønsker en ordning der medlemmer tilbys klubbkolleksjon i en velrennomert butikk i nærområdet. Vi har et sterkt ønske om at våre barn og unge skal være ikledd Årvollutstyret på kamper, i treningshverdagen og på fritiden. Samtidig skal kolleksjonen både være kul, ha en god pris og kvalitet som gjør stor utbredelse mulig, sier Molander. Vi mener avtalen med Craft og G-Max Storo sikrer alt dette!

Både klubben og medlemmene får store rabatter hos G-MAX Storo med den nye avtalen: 15 prosent på hele varesortimentet, 20 prosent på klubbkolleksjon og 30 prosent for innkjøp av kolleksjon fra klubb eller trenere/ledere.

For å få rabatt må medlemmene legitimere seg som Årvoll-medlem: G-MAX har elektroniske klubbkort. Mer informasjon om hvordan man registrerer seg som medlem kommer neste uke.
I tillegg til rabattene får klubben også en del utstyr fra G-MAX og Craft, der mengden utstyr avhenger av hvor mye medlemmene handler for på G-MAX Storo. Det er derfor viktig for klubben at alle husker å registrere kjøp – også kjøp som ikke har noe med fotball å gjøre: ski, sykler etc. Normalt vil man få betydelig rabatt som konsekvens av at man registrerer kjøpet.

Det er spesielt gunstig for klubben hvis medlemmene kjøper Craft-utstyr. Det er altså slik at hver gang man for eksempel skal kjøpe klær, ski med mer, så gjør medlemmene en liten dugnadsinnsats for klubben ved å ta turen til G-MAX Storo, kjøpe Craft-utstyr og sørge for å få kjøpet registrert.

Det jobbes med å få til avtale for resten av klubben, håndball- ski- basketgruppa slik at hele klubben handler tøy og utstyr fra samme kolleksjon på G-Max Storo.