Tirsdag 1. mars kl 1830 er det årlig medlemsmøte i Varmestua i Kleiva.
Innkalling er i vedlegget.

Alle foresatte til deltagere i jibbegruppa oppfordres til å møte!
Har du saker du ønsker ta opp? Send dem inn senest to døgn i forkant.

Som dere kan se er alle vi i styret er på valg. Tre stiller til gjenvalg, mens vi er tre som ønsker erstattere.
Jibbegruppas styre er velorganisert og velfungerende. Det å være med i dette styret er virkelig noe vi kan anbefale!
Kan du tenke deg å stille, men har spørsmål så bare kontakt den av oss du måtte ønske.
http://www.årvoll.no/ski/jibbegruppa.aspx

Telefonnummer til oss som har verv som ønskes erstattet:
Ellen: 90202058
Tor Sverre: 92029636
Hans Olav: 95235159

Hilsen
Jibbestyret

 

Innkalling til medlemsmøte Jibbegruppa 2016